Lessen

HET VOLGEN VAN LESSEN

Wie zich heeft aangemeld als lid van Concordia, kan les krijgen van een bevoegde muziekdocent. De opleiding zal worden gegeven op basis van het door de stichting NIB uitgegeven raamleerplan HaFaBra opleiding, en wordt afgesloten met een examen.

Examen A duurt ongeveer 2 jaar.

Examen B duurt daarna ongeveer 2 jaar.

Examen C en D is afhankelijk van jezelf, hoe meer je studeert, hoe sneller je deze diploma’s kunt halen.

Thuis studeren is voor het behalen van je diploma’s erg belangrijk!

LESSEN

Er kunnen lessen gevolgd worden van 30 minuten (solo of duo) per week. Een jaarcursus bestaat uit 36 lessen. Tijdens de school vakanties zijn er in principe geen lessen. Voordat een leerling A examen of B examen gaat doen, worden er klassikale theorielessen gegeven. De plaats en data van deze lessen worden vastgesteld in overleg met de muziekdocent. Als je het theorie-examen gehaald hebt mag je praktijkexamen doen.

LESKOSTEN

De leskosten worden per cursusjaar bepaald. De leskosten bedragen in 2016 per kwartaal per persoon:

30 minuten (solo):€ 125 
30 minuten (duo):€ 63,75 

Dit lesgeld is exclusief contributie en lesmateriaal. Lesgeld is per kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso geind.

Een lesjaar loopt min of meer gelijk aan een schooljaar 3e+4e+1e+2e kwartaal.

Halverwege het 2e kwartaal wordt er voor een volledig cursusjaar een jaarcontract afgesloten. Bij tussentijds stoppen is er geen restitutie van lesgeld, behalve in uitzonderlijke gevallen.