Brassband Concordia

Een van de adviezen van Boekel was om een nieuw instrumentarium aan te schaffen. Dat was wel een probleem want dat ging ongeveer ƒ30.000,- kosten en de vereniging had nog geen gulden. Er moesten dus acties gehouden worden. Het toenmalige bestuurslid Dolf van Leeuwen vertelde dat hij met een intekenlijst langs de Vinkeveense burgerij zou gaan om geld in te zamelen. Hij zei zo langs zijn neus weg: "De tijd is kort, want ik heb de instrumenten al in Engeland besteld en over een maand arriveren ze al". Algehele schrik, want waar betaalt men die mee? Dankzij de gulheid van de Vinkeveners werd de inzamelactie een groot succes en toen de instrumenten arriveerden was het benodigde geld binnen. Er werd passende muziek besteld in Engeland, o.a. Pirates of Penzance, March of the Peers, 120 Hymn Tunes en een marsboekje. De eerste repetitie onder leiding van gastdirigent Meindert Boekel was een belevenis. De mooie klank van de instrumenten en het enthousiasme van de leden gaf veel voldoening. Na een aantal repetities zijn op advies van Boekel afspraken gemaakt met dirigent Jan Brons, die Concordia in korte tijd in de Vaandelafdeling van de KNF wist te dirigeren.

1971

Concordia wordt Nationaal Brassband kampioen op het Nationaal Brassband Concours te Utrecht.

1972

De titel Nationaal Brassband kampioen wordt met succes verdedigd en behouden. Dit jaar werd bekroond met de eerste langspeelplaat getiteld "Holland Brass".

1973

De titel Nationaal Brassband kampioen blijft wederom bij Concordia, nu echter onder leiding van de Engelse dirigent Paul Kirby. Het 75 jarig jubileum van de vereniging werd luister bijgezet met een Galaconcert in een uitverkochte Jaarbeurs Concertzaal te Utrecht onder leiding van niemand minder dan dirigent Hans Vonk.

1974

Op het Wereldmuziekconcours te Kerkrade wordt een eerste prijs met lof behaald. Datzelfde jaar rolt de tweede langspeelplaat getiteld "U zij de Glorie" van de pers. Na de plaatopname is gestart met een B-orkest, dat als doelstelling meekreeg: jongelui bekwamen in het samenspelen. Een aantal oudere muzikanten, voor wie het A-orkest muzikaal gezien op een te hoog peil stond, traden eveneens toe tot dit B-orkest. Helaas gaf de opsplitsing van de Brassband niet de verwachte resultaten en verslechterde de samenwerking en verstandhouding tussen de beide orkesten binnen de vereniging.

1978

Opnieuw wordt een bezoek gebracht aan de studio, dit maal voor de opname van een single met de zanger Dingetje. De single getiteld "De Vaandeldrager" was een parodie op de Floral Dance met een tekst van André van Duin. Op het KNF concours behaalde Concordia een eerste prijs met lof, waardoor men gerechtigd was deel te nemen aan het Topconcours in 1979. Zover is het echter niet gekomen door het vertrek van Paul Kirby en met hem een aantal blazers. Het ledenbestand was dermate teruggelopen dat besloten werd om het A-orkest en het B-orkest weer samen te voegen en aan de wederopbouw te beginnen onder leiding van Fokke Palstra. Om de Brassband van nieuw bloed te kunnen voorzien werd er een leerlingenorkest opgericht. Onder leiding van Wim Kruyt (In 1982 opgevolgd door Ron Mostaard ) bleek dit leerlingenorkest na enige jaren zelfstandig op te kunnen treden.

1980

Ben Ruysink wordt als dirigent aangesteld. Om het muzikale niveau van de vereniging nog wat extra op te krikken werd jaarlijks een intern solistenconcours georganiseerd. In verband met dit concours werd ter nagedachtenis van Dolf van Leeuwen de "Dolf van Leeuwen Trofee" ingesteld voor de beste solist.

1981

Het orkest was weer op de goede weg en najaar 1981 werd door Concordia wederom een bezoek gebracht aan Engeland.

1982

Op het concours in de Speeldoos te Zaandam wordt een eerste prijs behaald met 294½ punten.

1983

Na aanleiding van het 85 jarig jubileum rolt de derde langspeelplaat van de pers, getiteld "My Way".

1984

Het ledenbestand is opnieuw te groot geworden voor één orkest (42 actieve leden en 4 goede muzikanten op de wachtlijst). Een opsplitsing in Concordia I en II was onontkoombaar. Concordia I onder leiding van Ben Ruysink voor de moeilijke werken en de kampioenschappen en Concordia II onder leiding van Hommo Tichelaar voor de populaire muziek. Zo kon de jeugd opgenomen in Concordia II aangevuld met wat ouderen ook wat moeilijkere muziek gaan spelen dan voordien. In december nam Concordia I deel aan het Nationaal Kampioenschap in Zutphen. Een zesde plaats was het resultaat.

1985

Ben Ruysink haakt af als dirigent van Concordia I en zijn plaats wordt na lang zoeken opgevuld door Anne Posthumus. In het kader "1985 Europees Muziekjaar" werd met succes een muziekfestival gehouden met de verenigingen uit de Ronde Venen. Concordia II nam in november voor de eerste keer deel aan het KNF concours in de introductie-afdeling. Zij werden geplaatst in de tweede afdeling. Helaas moest Anne Posthumus een jaar later om gezondheidsredenen afhaken. Zijn opvolger Danny Oosterman bleek echter al snel een goede keuze.

1986

Concordia I wordt Nederlands Kampioen bij de Open Nederlandse Kampioenschappen.

1987

Concordia I neemt deel aan de KNF concertwedstrijd met als resultaat de eerste prijs.

1988

Concordia I behaalt wederom de eerste prijs op het KNF concertwedstrijd met maar liefst 311½ punten.

1989

Bij deelname aan het KNF Topconcours in Arnhem behaalt Concordia I de eerste prijs. De dirigent van Concordia II, Hommo Tichelaar verlaat de vereniging. Zijn plaats wordt opgevuld door dirigent Willem van Kooi.

1991

Op het ANUM concours behaalt Concordia I maar liefst 334 punten, een eerste prijs met lof.

1992

Concordia I wordt winnaar van het KNF Topconcours, Concordia II behaalt op het KNF concours met 284 punten een tweede prijs in de tweede afdeling. Op het Nationaal Brassband Kampioenschap wordt Concordia I vierde.

1993

Het KNF Topconcours wordt opnieuw door Concordia I gewonnen. Willem van Kooi verlaat de vereniging als dirigent van Concordia II. Lieuwe de Jong (toen een in Vinkeveen op kamers wonende Friese conservatoriumstudent) neemt de muzikale leiding over. Het eerst volgende hafabra-festival waar Concordia II aan deelnam was dan ook in de grote zaal van "It Swaeigat" in het Friese plaatsje It Heidenschip. Hoewel mist en griep parten speelden werd het concertpodium alsnog tijdig bereikt.

1994

Concordia I behoudt zijn kampioenstitel op het KNF Topconcours te Zutphen. Concordia II neemt deel aan het Nationaal Brassband Festival en behaalt een vijfde plaats in de middensectie. Onder leiding van Lieuwe de Jong wordt een jeugdorkest gestart om de nieuwe leerlingen ook een kans te bieden. Concordia I verleent zijn medewerking aan het Herdenkingsconcert ter ere van componist en dirigent Meindert Boekel die op 2 mei 1989 in zijn woonplaats Hilversum overleed.

1995

Concordia I doet mee aan het KNF concertconcours in Zelhem en behaalt met 326 punten, het hoogste aantal punten van het gehele concours, de eerste prijs.

1996

Concordia II verleent medewerking aan het eindexamenconcert praktijkdiploma hafabra directie van Perry Hoogendijk in de Sint Joris kerk te Amersfoort. Het jeugdorkest gaat voor het eerst een weekend op kamp in Balk, met als doel deelname aan het jeugdmuziekfestival in Franeker. Concordia I behaalt de eerste prijs op het KNF Topconcours. In de zomer studeert Lieuwe de Jong af aan het conservatorium en verlaat de vereniging richting Friesland. Na enige inspanning wordt oud lid Wilco Grootenboer zijn opvolger.

1997

In de zomer verlaat Wilco de vereniging echter weer, en tot ons genoegen was Lieuwe de Jong door het bestuur bereid gevonden om de leiding weer op zich te nemen. Het in oktober georganiseerde Jeugdsolistenconcours blijkt een succesformule voor de vereniging. In november ging Concordia II naar het ANUM concours in Veenendaal en kwam uit in de introductie-afdeling, een plaatsing in de eerste afdeling was het resultaat. Concordia I behaalde op de KNF concertwedstrijd het hoogst aantal punten, een eerste prijs met lof.

1998

In maart wordt Concordia I kampioen op het Nationaal Brassband Kampioenschap.

1999-heden

Sinds 1999 is er veel gebeurd binnen de vereniging. Door het teruglopend ledenaantal zijn binnen de vereniging nu nog de Brassband en het leerlingenorkest actief, beiden onder de bezielende leiding van dirigent Stephan Koppelaar. Brassband Concordia timmert goed aan de weg door te investeren in de opleiding van nieuwe leden, zodat de toekomst van de vereniging gewaarborgd is.